علی محمدی پنجشنبه 16 آذر 1396 10:18 بعد از ظهر نظرات ()
شارژ 1000 تومانی همراه اول باوقفه 48 ساعت

برای همه

ارسال 1 به 3072311

سپس ارسال کد فعاسازی به 3072311

بعد از 48 ساعت

ارسال 11372 به 3072311

تا زمان دریافت شارژ باید عضو سامانه بمونید

شارژ دریافتی به صورت پین می باشد

هزینه : روزانه 400 تومان(با سیم کارت بدون شارژ شرکت کنید)

لغو : ارسال off و سپس off1 به 3072311
@charge21