علی محمدی چهارشنبه 13 دی 1396 10:04 بعد از ظهر نظرات ()
شارژ2000تومانی سرویس آی ڪیو

#سرویس_ای_کیو


بـرای ڪسانی ڪه شرڪت نڪردن

ابـتدا ارسال ڪد  892442930به3075004

سـپس ارسـال ڪد فعـالسازی بـه3075004

و دریافت ڪد مختص خودتون...حالـا ..بـه ازای هـر یڪ نفـر دعـوت درجـا  #2000تومان بـرنده میشـید تـا سقـف 200هزار تـومان

دریافت شارژ بـا ارسـال ٢بار؛ 1000بـه3075004 (بصورت مستقیم) 

هزینه :روزانه400تومان (بدون شارژ هم میـده)

دیدن دعـوت با ارسـال300بـه3075004

لغـو با ارسـال offوoff1 به3075004

 بـدون هزینـه /ثبت هـم درجـا