علی محمدی پنجشنبه 3 اسفند 1396 11:39 قبل از ظهر نظرات ()


شارژ20 هزارتومانی جدید #همراه_اول

برای کسایی که نگرفتند

ارسال 1 به  شماره 307576 
ارسال کد سیستم به شماره 307576
سپس ارسال کد  1485244
 به  شماره 307576

 به ازای 3 نفر اولی که دعوت کنید 5000تومان شارژ برنده میشید

بعد از اون به ازای  5 نفر بعد 5000 تومان برنده میشید

بعد از اون به ازای 10 نفر بعد 10000 تومن برنده میشید

سقف دریافت شارژ 20 هزار (دعوت از 18 نفر)

اطلاع از تعداد دعوت ها:ارسال 555 به 307576

دریافت شارژ:ارسال 666 به 307576
هزینه:400 تومان(بدون شارژ هم میشه شرکت کرد)

لغو : ارسال off به 307576