علی محمدی پنجشنبه 3 اسفند 1396 12:57 بعد از ظهر نظرات ()

شارژ 1000 + 4000 تومانی همراه اول( 307350)
 
#سرویس_تماشا

 ارسال    892442930    ب     307350
سپس کد فعالسازی دریافتی را به 307350 ارسال کنید.
هزینه  ندارد

پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که کد شما را ارسال کند یک شارژ 4000  تومانی دریافت میکند.(همان لحظه)

اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300   ب   307350  

نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.
دریافت شارژ  با ارسال 4 بار عدد 1000 ب 307350 (خط مستقیم شارژ میشود)

 همچنین پس از دریافت اولین محتوا (500 تومان) میتوانید با ارسال 1000  به 307350  هزار تومان دریافت کنید.

هزینه 500 تومان حق اشتراک در روز بعد کسر میشود و باید عضو سامانه باشید.
لغو  با ارسال  OFF  ب   307350