علی محمدی جمعه 25 اسفند 1396 03:57 بعد از ظهر نظرات ()
 • شارژ 2000 تومانی همراه اول( جدید)
 • جدید / برای همه
 • #سرویس_جوانه
 • ارسال 892442930 ب 405103
 • سپس کد فعالسازی دریافتی را به 405103 ارسال کنید.
 • هزینه ندارد
 • پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید ، یک شارژ 2000 تومانی دریافت میکند.(همان لحظه)
 • اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300 ب 405103
 • نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.
 • دریافت شارژ دعوتی با ارسال 2 بار عدد 1000 ب 405103 (خط مستقیم شارژ میشود)
 • هزینه روزانه 300 تومان
 • لغو با ارسال OFF ب 405103