شارژ رایگان همراه اول و ایرانسل ما خیچ مسئولیتی در مورد این مطالب نداریم در صورت مشکل به ما یک ایمیل بفرستید http://sharje11.mihanblog.com 2018-12-17T00:36:41+01:00 text/html 2018-03-16T11:27:00+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ جدید همراه اول 2000تومانی http://sharje11.mihanblog.com/post/82 <ul> <li></li> <li><span></span>شارژ 2000 تومانی همراه اول( جدید)</li> <li>جدید / برای همه</li> <li>#سرویس_جوانه</li> <li> ارسال 892442930 ب 405103</li> <li>سپس کد فعالسازی دریافتی را به 405103 ارسال کنید.</li> <li>هزینه ندارد</li> <li>پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید ، یک شارژ 2000 تومانی دریافت میکند.(همان لحظه)</li> <li>اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300 ب 405103 </li> <li>نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</li> <li>دریافت شارژ دعوتی با ارسال 2 بار عدد 1000 ب 405103 (خط مستقیم شارژ میشود)</li> <li>هزینه روزانه 300 تومان</li> <li>لغو با ارسال OFF ب 405103</li> </ul> text/html 2018-02-28T14:00:53+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی کانال تلگرامی http://sharje11.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><span style="font-size: x-large;">به روز ترین سامانه هارو در کانال ما دنبال کنید</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">وارد شوید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/charge21" target="_blank" title="کانال تلگرام وارد شوید"><font size="5">https://t.me/charge21</font></a></div></div> text/html 2018-02-23T08:21:24+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی #اپلیکیشن #724 #جایزه http://sharje11.mihanblog.com/post/80 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8320054600/irancell.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp; #اپلیکیشن #724 #جایزه</font></div><div><font size="4">نرم افزار رو نصب و فعال کنید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;در قسمت دوست به دوست در منوی پایین قسمت "هدیه من" کد&nbsp; <font color="#ff0000">ad2ef749</font>&nbsp; را به عنوان معرف وارد کنید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">از همون قسمت "دوست به دوست"، کد دعوت خودتون رو دریافت و کدتون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;با اولین تراکنش دعوتیه شما، مبلغ 724 تومن به کیف پول هر دوطرف (معرف و شما) واریز میشه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هدیه بعدی اپ&nbsp;</font></div><div><font size="4">با هر خرید شارژ، بسته اینترنتی، پرداخت قبض، مشاهده موجودی و کارت به کارتی که دعوتی شما با 724 انجام بده، 5 امتیاز هدیه میگیرید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">توجه کنید که اولین تراکنشی که انجام میدید کارت به کارت نباشه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هدیه با تاخیر چند ساعته اضافه میشه</font></div><div><font size="4">تراکنش برای کلون شده ها و گوشی های روت انجام نمیشود</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">لینک دانلود برنامه</font></div><div><a href="http://cafebazaar.ir/app/ir.sep.sesoot" target="_blank" title="دانلود برنامه 724"><font size="4">http://cafebazaar.ir/app/ir.sep.sesoot</font></a></div><div><br></div> text/html 2018-02-23T08:20:00+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 4000+1000تومانی هرمی #همراه_اول سامانه ڪلاڪت http://sharje11.mihanblog.com/post/79 <div style=""><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شارژ 4000+1000تومانی هرمی #همراه_اول سامانه ڪلاڪت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff0000">#سرویس_کلاکت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">بتدا ارسـال 892442930</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">بـه307090</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">سـپس ارسـال ڪد فعالـسازی بـه307090</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">سـپس بـه ازای هـر سـه نفـر دعـوت بـرنده #4000هـزار میـشید(درجـابـدون هزیـنه) تا سقف200هزار تومان.... درصـورتی ڪه تـا 24سـاعت عضو سامانه بـمونید ویڪ حق اشـتراڪ400تومانی پرداخت ڪنید1000تومان دیـگه بـرنده میشـوید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">دریـافت شـارژ۴بار؛ارسال 1000بـه307090</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">بدون هزینه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">دیدن تعداد دعوت ارسال 300به307090</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">لغو با ارسال off به 307090</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برای ثبت دعـوت 300 ارسـال ڪنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">بـدون هـزینه..ثبت درجـ</font></div></div> text/html 2018-02-22T08:41:37+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی صرفا جهت اطلاع ایرانسلیا http://sharje11.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8320054600/irancell.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">صرفا جهت اطلاع ایرانسلیا</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سامانهای زیر تموم شده اند لغو کنید.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">738150 (ریتم)</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">738653 (رویش)&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">738761 (آفساید)&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">738902 (هم نبرد)&nbsp;</font></div><div><font size="4">متاسفانه اگر هم شارژ طلب داشته باشین هم نمیده.</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:39:15+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی اینترنت ، مکالمه و پیامک رایگان با باشگاه فیروزه‌ای همراه اول! http://sharje11.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ا<font size="4">ینترنت ، مکالمه و پیامک رایگان با باشگاه فیروزه‌ای همراه اول!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از طریق لینک زیر در باشگاه فیروزه‌ای همراه اول ثبت نام کنید، امتیاز جمع کنید و بسته‌های متنوع اینترنت، مکالمه و پیامک رایگان دریافت کنید.</font></div><div><font size="4">▪️لینک ثبت نام:</font></div><div><a href="http://my.mci.ir/user/clubInvitation?invId=i6J16XCvd" target="_blank" title="ورود"><font size="4">http://my.mci.ir/user/clubInvitation?invId=i6J16XCvd</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بعد از ورود روی گزینه ثبت نام را انتخاب کنید و شماره همراه و کد امنیتی را وارد و در مرحله بعد یک رمز 8 رقمی برای خود بسازید .</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">با دعوت دوستان و شارژ سیمکارت&nbsp; میتوانید امتیاز خود را افزایش دهید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">استعلام و تبدیل امتیاز به جوایز&nbsp; از طریق وب سایت یا اپلیکیشن همراه من.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کد استعلام امتیاز&nbsp; :</font></div><div><font size="4">&nbsp;*10*380#</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">♦️امتیازات کسب شده در سال 95 تا پایان سال 1396 قابل استفاده میباشد.</font></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:38:38+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی مشکل سامانه های ایرانسل http://sharje11.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8320054600/irancell.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div><font size="4">اگر پست ایرانسل نمیگذاریم به دلیل اینکه</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">#توجه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نحوه عضویت در سامانه های ایرانسل در حال تغییر هست و فعلا اکثر سامانه ها ایرانسل مشکل عضویت دارند و نمیشه شرکت کرد.</font></div><div><font size="4">صبر کنید تا چند روز اینده درست میشه</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:36:56+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی اینترنت نامحدود همراه اول http://sharje11.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8320055384/rsz_photo_2018_02_22_12_00_16.jpg" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div><font size="4">زمستان امسال با داشتن هر کدوم از بسته‌های اینترنت همراه اول، از ساعت ۳ بامداد تا ۷ صبح اینترنت شما نامحدود و رایگان میشه.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">راهنمای طرح:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="https://www.mci.ir/free-internet" target="_blank" title="ورود"><font size="5">https://www.mci.ir/free-internet</font></a></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:28:42+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 5000 تومانی همراه اول( 3071119) http://sharje11.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">شارژ 5000 تومانی همراه اول( 3071119)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">#سرویس_زنگ_مدرسه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;ارسال&nbsp; 892442930&nbsp; &nbsp; ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;3071119</font></div><div><font size="4">سپس کد فعالسازی دریافتی را به 3071119 ارسال کنید.</font></div><div><font size="4">هزینه ندارد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پس از دریافت کد به ازای #هر_دو_نفر که کد شما را ارسال کند و هزینه یک روز اشتراک&nbsp; یعنی 500&nbsp; تومان را&nbsp; پرداخت کند&nbsp; یک شارژ 5000&nbsp; تومانی دریافت میکند&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 555&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;3071119&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4">دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 5 بار عدد 5000 ب 3071119 (خط مستقیم شارژ میشود)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هزینه 500 تومان حق اشتراک به صورت خودکار در روز بعد کسر میشود و باید عضو سامانه بمونید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 555 ثبت کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هزینه روزانه&nbsp; 500&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="4">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;3071119</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:27:14+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 1000 + 4000 تومانی همراه اول( 307350) http://sharje11.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">شارژ 1000 + 4000 تومانی همراه اول( 307350)</font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">#سرویس_تماشا</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;ارسال&nbsp; &nbsp; 892442930&nbsp; &nbsp; ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;307350</font></div><div><font size="4">سپس کد فعالسازی دریافتی را به 307350 ارسال کنید.</font></div><div><font size="4">هزینه&nbsp; ندارد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که کد شما را ارسال کند یک شارژ 4000&nbsp; تومانی دریافت میکند.(همان لحظه)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;307350&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="4">دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 4 بار عدد 1000 ب 307350 (خط مستقیم شارژ میشود)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;همچنین پس از دریافت اولین محتوا (500 تومان) میتوانید با ارسال 1000&nbsp; به 307350&nbsp; هزار تومان دریافت کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هزینه 500 تومان حق اشتراک در روز بعد کسر میشود و باید عضو سامانه باشید.</font></div><div><font size="4">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307350</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:23:18+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی قابل توجه ایرانسلی ها و همراه اول http://sharje11.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: right;"><br></div><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8320054600/irancell.png" alt=""><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">قابل توجه ایرانسلی ها و همراه اول</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;با شماره گیری کد زیر مربوط به سیمکارتتون میتونید از تمام مسابقاتی که در اون عضو هستید اطلاع کسب کنید و نسبت به لغو اونها اقدام کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ایرانسل*800*0#&nbsp;</font></div><div><font size="4">همراه اول *800*1#&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;برای لغو پیامک های تبلیغاتی هم میتونید کدهای زیر رو شماره گیری کنید&nbsp;</font></div><div><font size="4">ایرانسل*800*1#&nbsp;</font></div><div><font size="4">همراه اول*800*2#&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;بازم مشکلی داشتید به ما اطلاع دهید تا راهنمایی کنیم</font></div></div> text/html 2018-02-22T08:21:42+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 2000 تومانی همراه اول (3075004) http://sharje11.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">شارژ&nbsp; 2000 تومانی همراه اول (3075004)</font></div><div><font size="4">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">#سرویس_ای_کیو</font></div><div><font size="4">#فعال_شده_در_4_10_96</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">رسال&nbsp; 892442930&nbsp; &nbsp;ب 3075004</font></div><div><font size="4">سپس ارسال کد فعال سازی به 3075004</font></div><div><font size="4">هزینه ندارد</font></div><div><font size="4">&nbsp;پس از دریافت کد دعوت به ازای دعوت از #هر_نفر یک شارژ 2000 تومانی دریافت میکنید.(همان لحظه)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اطلاع و ثبت دعوتها&nbsp; با ارسال&nbsp; 300 ب 3075004</font></div><div><font size="4">دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 1000 ب 3075004</font></div><div><font size="4">&nbsp;خط مستقیم شارژ میشود</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هزینه روزانه&nbsp; 400&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="4">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; و بعد&nbsp; OFF1&nbsp; &nbsp;به 3075004</font></div></div><div style="text-align: right;"><br></div></div> text/html 2018-02-22T08:19:56+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 5000 تومانی همراه اول (405101) http://sharje11.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">شارژ 5000 تومانی همراه اول (405101)</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff0000">#سرویس_گردو</font></div><div><font size="4">آپدیت نیست (فعال شده در 96/5/28)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ارسال&nbsp; &nbsp;892442930&nbsp; &nbsp; &nbsp; ب&nbsp; 405101&nbsp;</font></div><div><font size="4">سپس کد فعالسازی دریافتی را به 405101 ارسال کنید.</font></div><div><font size="4">هزینه&nbsp; ندارد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید یک شارژ 5000&nbsp; تومانی دریافت میکند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;405101&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4">دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 5 بار عدد 1000 ب 405101&nbsp;</font></div><div><font size="4">&nbsp;خط مستقیم شارژ میشود</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="4">هزینه&nbsp; روزانه&nbsp; 500 تومان</font></div><div><font size="4">لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;405101</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T08:16:32+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 3000 تومانی همراه اول http://sharje11.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><font size="4"><br></font><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">شارژ 3000 تومانی همراه اول</font></div><div><font size="4">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">#اپلیکیشن_مکعب</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید و شماره همراه اول خود را در قسمت کادر پایین صفحه باز شده وارد کنید.</font></div><div><a href="http://cg.yourcube.ir/sub/landing/989109100570" target="_blank" title="برنامه مکعب"><font size="4">http://cg.yourcube.ir/sub/landing/989109100570</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سپس رو گزینه دریافت مکعب بزنیدو اپ را دانلود و نصب کنید و بعد همان شماره همراه اول خود را وارد اپلیکیشن کرده و&nbsp; کد فعال سازی را وارد کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سپس از قسمت بالا گزینه دعوت دوستان میتوانید لینک خود را دریافت کنید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پس از دریافت لینک دعوت به ازای هر دعوت یک امتیاز در اپ دریافت میکنید که برای دریافت شارژ از قسمت "دریافت جایزه" روی گزینه اینترنت 200 مگابایتی بزنید تا معادل هزینه بسته یعنی 3000 تومان خطتان شارژ شود</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سقف دریافت&nbsp; هدیه معادل ۶۰ دعوته.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شارژدهی به صورت مستقیم میباشد.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تا 24ساعت رایگان است بعد از ان پول کم کم میکنه اگر غیر فعال کنید کم نمیشه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">لغو کامل سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; 307352</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T07:50:57+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 3000 تومانی همراه اول (307557) http://sharje11.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center; direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><font size="4"><br></font><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">شارژ 3000 تومانی همراه اول (307557)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><font color="#ff0000">#سرویس_یوگا</font>&nbsp;</font></div><div><font size="4">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font size="4">#آپدیت_شده_در_14_4_96</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">رسال عدد 123 و بعد کد تائید به307557&nbsp;</font></div><div><font size="4">سپس ارسال&nbsp; &nbsp; 1527121&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;307557</font></div><div><font size="4">هزینه ندارد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">پس از دریافت کد دعوت به ازای&nbsp; 3 نفر اول&nbsp; 3000&nbsp; تومان و بعد آن به ازای هر 5 نفر 5 تومان میباشد تا سقف 13000 هزار تومان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اطلاع از دعوتها : ارسال 555 به 307557</font></div><div><font size="4">دریافت کارت شارژ : ارسال 666&nbsp; به 307557&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هزینه روزانه&nbsp; 400&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307557</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T07:30:24+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی هزار دقیقه مکالمه درون شبکه رایگان برای رایتلی ها http://sharje11.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center; direction: ltr;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320049768/rightel.png" alt=""><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;هزار دقیقه مکالمه درون شبکه رایگان برای رایتلی ها&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مشترکین&nbsp; رایتل میتونند با ارسال کد " On 11920&nbsp; " به سرشماره&nbsp; 2020&nbsp; ده هزار&nbsp; دقیقه تماس صوتی درون شبکه 6 ماه هدیه بگیرند .</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">امکان فعال‌سازی بسته هدیه تنها تا&nbsp; 24 امشب میباشد .</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">استعلام باقیمانده هدیه :</font></div><div><font size="4">*142*2#</font></div></div></div> text/html 2018-02-22T07:09:25+01:00 sharje11.mihanblog.com علی محمدی شارژ 20هزار تومانی همراه اول http://sharje11.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320048526/hamraheaval.png" alt=""><br><div style="text-align: right; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="4"><b>شارژ20 هزارتومانی جدید #همراه_اول</b></font></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4" color="#ff0000"><b>برای کسایی که نگرفتند</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>ارسال 1 به&nbsp; شماره 307576&nbsp;</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>ارسال کد سیستم به شماره 307576</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>سپس ارسال کد&nbsp; 1485244</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>&nbsp;به&nbsp; شماره 307576</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>&nbsp;به ازای 3 نفر اولی که دعوت کنید 5000تومان شارژ برنده میشید</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>بعد از اون به ازای&nbsp; 5 نفر بعد 5000 تومان برنده میشید</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>بعد از اون به ازای 10 نفر بعد 10000 تومن برنده میشید</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>سقف دریافت شارژ 20 هزار (دعوت از 18 نفر)</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>اطلاع از تعداد دعوت ها:ارسال 555 به 307576</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>دریافت شارژ:ارسال 666 به 307576</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>هزینه:400 تومان(بدون شارژ هم میشه شرکت کرد)</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><b>لغو : ارسال off به 307576</b></font></div></div></div>