علی محمدی پنجشنبه 22 تیر 1396 12:06 بعد از ظهر نظرات ()
سرویس به پایان رسید
با دعوت هر ۵ نفر ۵۰۰۰ تومان شارژ هدیه دریافت میکنید تا سقف ۱۵۰۰۰ هزار تومان 
ارسال عدد۱۹۰۴۷۹۵ به ۳۰۸۸ تا سرویس فعال شود 
لغو با ارسال L به ۳۰۸۸
بدون شارژ هم میشود
روزانه 300 تومان